_
Villkor / cookies / Regler

<- Tillbaka

Cookies / Kakor
Impulse värnar om din personliga integritet.
Personuppgifter används endast för att bevisa att man äger ett konto vid tvist med andra användare.
Impulse ger inte ut personuppgifter till någon oavsett anledning. Med undantag svenska polisen då ett allvarligt brott har begåtts.

Genom att registrera sig som medlem på Impulse.nu samtycker du till att Impulse får behandla dina personuppgifter i enlighet med de ändamål som anges. 
Om du inte samtycker till behandling av dina personuppgifter kan du inte använda Impulse och vi ber dig därför att inte registrera dig.
Impulse utnyttjar så kallade cookies för att inloggning överhuvudtaget skall fungera. Och för att vissa sidor skall komma ihåg vilka inställningar du valt. 
Om du inte accepterar användandet av cookies kan du antingen stänga ned Impulse eller ställa in din webbläsare så att den inte accepterar sidor som använder cookies.

Villkor och regler för Impulse.
Impulse är ett kul ställe på Internet att tillbringa sin tid på, ett ställe där man fiktionellt kan utföra handlingar annars omöjliga i det verkliga livet.
I samband med att du registrerar dig på Impulse så accepterar du och godkänner avtalet.
Avtalet kan uppdateras och ändras när som helst varför du själv bär ansvaret att kontinuerligt läser igenom avtalet för att se vilka ändringar och uppdateringar som skett.
Om du inte accepterar avtalet så ber vi dig att inte registrera dig som medlem på Impulse.

Ansvariga på Impulse ansvarar inte för innehållet i din medverkan på Impulse, oavsett om denna sker genom deltagande i forum eller i övrigt. 
Du som medverkar ansvarar själv för innehållet och kan ställas till svars för detta. 
Du skyddas inte av det meddelarskydd som du annars har vid vistelse på populära hemsidor och vi kan således inte garantera din anonymitet.
Impulse gör ingen förhandskontroll eller censur av den information som görs tillgänglig på Impulse.
Den information du lägger ut, i form av inlägg på forum eller i övrigt, får inte strida mot svensk lag. 
Impulse är ett spel där du med alla medel skall ta makten och därför kan termer som kan kopplas till våld och brottslighet förekomma. 
I samband med marknadsföring av Impulse.nu har Impulse.nu rätt att kostnadsfritt kopiera, ändra, visa upp och distribuera material du publicerar "offentligt" på Impulse.

<- Tillbaka

Följande innehåll får inte förekomma på Impulse.nu

•	Upphovsrättsligt material som du inte själv har skapat såvida du inte har upphovsmannens tillstånd att publicera

•	Kränkningar eller hot mot personer eller grupper av personer, obsceniteter eller stötande material eller annat oförenligt med god nätetikett.

•	Utpekanden av andra personer som brottsliga eller annat förtal

•	Erbjudanden eller gåvor för sexuella tjänster, pyramidspel eller liknande

•	Förfrågningar om piratkopior och/eller försäljning/köp av stöldgods.

•	Intrång i annans privatliv eller adresser, telefonnummer och e-postadresser

•	Reklam för kommersiella varor och tjänster

•	Bilder som visar berusade personer eller som innehåller sexuella påhopp

•	Spam, kedjebrev, skräpmail eller mail med kommersiellt syfte. 

•	Sprida politisk eller religiös propaganda.

<- Tillbaka

Impulse värnar om din integritet
Impulse.nu har rätt att i efterhand granska information som läggs ut på Impulse.nu, t.ex. snabbmeddelanden,
samt ta bort den information eller de inlägg som strider mot våra regler.
Du är anonym på Impulse, men din dators IP-adress registreras, vilket innebär att Impulse kan spåra dig.
Då vi uppmärksammar att medlemmar missköter sig, detta inkluderar även fusk, skickar vi en abuse-anmälan till användarens internetleverantör. 
Dessa har stränga regler för vad deras kunder får och inte får göra när de är uppkopplade via deras tjänster. 
Bryter man mot reglerna upprepade gånger blir man normalt kontaktad av sin internetleverantör och i värsta fall avstängd.

Impulse kan inte garantera att Impulse alltid fungerar
Funktioner kan t.ex. vid enstaka tillfällen stängas av för underhåll och/eller av annan anledning vara ur funktion, utan att återbetalning eller någon typ av ersättning sker.
Om den information du publicerat på Impulse skulle leda till skadeståndsskyldighet gentemot tredje man på grund av sitt innehåll eller på annat sätt är du skyldig att
hålla Impulse skadeslöst. Det är bara du som får använda din användare och dina sidor på Impulse. Du ansvarar alltid själv för din användare, oavsett om någon 
annan använt den med eller utan din tillåtelse. Du ansvarar även för att lösenordet inte kommer ut och att din användare inte används felaktigt. 
Det är förbjudet att kopiera annan medlems användareinfo, använda det eller skicka det vidare. 
Om du upptäcker att någon använt din användare ska du på en gång meddela oss detta genom att skicka ett mail.
Du är själv ansvarig för att till Impulse.nu ange korrekta användaruppgifter om dig själv när du registrerar dig som medlem och är skyldig att uppdatera 
dina personuppgifter om dessa skulle ändras. Det är inte tillåtet att ange falsk information om dig själv.

Funktioner i medlemskapet kan bytas ut eller förändras
Impulse tar inget ansvar för medlemmarnas åsikter eller handlingar på Impulse. Impulse är under inga omständigheter ansvarigt för skador eller förluster, utebliven vinst, 
indirekta eller direkta skador eller skador på grund av förlorad data, trasiga datorer, avbrott i verksamheten eller annat, orsakat av användandet av eller oförmåga 
att använda Impulse.Eventuella ersättningskrav skall framställas inom skälig tid från den dag medlemmen fick eller borde ha fått kännedom om den omständighet 
på vilket kravet grundas, dock senast inom två (2) år från den tidpunkt då omständigheten inträffade.
Impulse har ingen skyldighet att återbetala pengar som gått förlorade på grund av att ett konto raderats, bannats 
eller blivit nedstängt på grund av regelbrott eller misstanke om regelbrott.

<- Tillbaka ->