_
Impulse wiki


Startsida

Mest populära:

Allmänna regler
Råna
Kanin
Forum modes
Ny sida
Gashis gurka
Ny sida
Gashi
Kanin
Forumets regler
Allmänna regler (regler) av Reaper.

1.1: Du får inte lura/bedra någon.
Du får heller inte smussla undan pengar/föremål för support, om du fått pengar/föremål gratis eller köpt/sålt föremål för ett bättre pris (häleri).

1.2: Du får inte utnyttja buggar, du måste rapportera dem.
Om du vägrar rapportera en bugg stängs du ner.

1.3: Du får inte försöka hacka impulses server, det leder till nerstängning samt ip-ban.

1.4: Du får inte sprida personuppgifter eller annat som leder till identifiering av andra spelare.

1.5: Du får inte boosta respekt, köpa, ge bort och liknande. 5 dagars nedstängning samt att 50% av ditt tidigare innehav av respekt raderas, dvs du får hälften kvar av det du hade från början vilket avrundas neråt.

1.6: Du får inte utnyttja flera konton samtidigt!
Poängen är att du inte ska få fördel av att utnyttja två konton samtidigt.
Detta inkluderar, men är inte begränsat till:

Attackera/råna från fler konton än ett samtidigt.
Levla på fler än ett konto samtidigt.
Att preparera en och samma strid från mer än ett konto.
Att låta någon levla ett av sina konton som man äger till själv och sedan utföra spelmässig aktivitet från ett annat.
Hålla flaggan samtidigt som du gör en aktiv handling från ett annat konto.
Återupplivande av ett konto när man är död räknas inte som en aktivitet där man tar fördel av två konton samtidigt och är därför tillåtet.


Du får heller inte ha en spelmässigt aktiv arsenal bestående av fler konton än totalt ett (ensam) och ett halvt (tillsammans med någon annan) samtidigt, även om de inte utnyttjas samtidigt.
Din spelmässigt aktiva arsenal av konton får enbart bestå av kombinationerna 100% + 50%, 100% + 0% eller 50% + 0%.

När du byter aktivt konto, så får du lov att återvända till ditt förra konto, under förutsättning att det är första gången du återvänder till kontot, och att det löpt minst 24 timmar från första bytet.
Vid resterande byten måste det ha löpt minst en vecka, mellan det första och sista bytet i en grupp om 2 byten. Detta beräknas löpande.

24h-regeln fortsätter att gälla för kontot ifråga även om man avhänder sig kontot. Om man av någon anledning får tillbaka ett konto som man suttit på, så får man inte återvända spelmässigt till det kontot förrens 24h löpt räknat från senaste gången man var spelmässigt aktivt på just det kontot.


Exempel:
Om du äger kontot A och B, så får du lov att göra följande byte: A-B-A, förutsatt att det löper minst 24 timmar frånochmed att du gör bytet A-B tillochmed att du gör bytet B-A.

Om du däremot ska göra bytet: A-B-A-B-A, så måste det löpa minst 24 timmar mellan A-A, SAMT 24 timmar mellan A-A, SAMT även en vecka (7 dagar) mellan A-A.
Det måste även löpa minst 24 timmar mellan bytet B-B.

1.8: Regler vid tillhandahållandet av skydd:

Följande regler är icke-dispositiva och kan ej ändras genom avtal:
- Du kan inte köpa skydd "genom" någon annan. Det betyder att den som skyddar dig/håller dig fri
från hunt måste personligen godkänna skyddet/fri från hunt.
- För "Fri från hunt" så gäller enbart att man inte får röra den man håller "fri från hunt".
- Skydd innebär att man inte får röra den man skyddar, samt att man är skyldig att hjälpa till i
"mån av tid" inom ramen av sunt förnuft.
- För regler där lista krävs gäller följande alternativ:
-En publik lista skall tillhandahållas på en användar/gängpress - varav den som du skyddar
eller håller fri från hunt är skyldig att regelbundet kontrollera listan.
-En lista med kontonamn får också gälla gäng - det betyder att den du skyddar inte får joina ett gäng där någon av dessa kontonamn är medlem.
- En sådan lista som föregås i ovanstående exempel måste kunna bevisas när det gäller ändringsdatum
En PM-lista är automatiskt försedd med datum & tid. En presslista måste bevisas på ett annat sätt exempelvis med en "Trusted timestamp" som kan erhållas på diverse sajter.

Följande regler är standardregler, men kan ändras genom avtal. Observera att om det bara finns bevis om att skydd köpts men inget avtal så gäller dessa regler. Samma gäller om det uppstår en tvist där flera varianter på samma avtal framkommer. I så fall gäller det som båda avtalen har gemensamt, annars nedanstående regler. Nedanstående
regler kan altså upphävas genom avtal.:

Dessa är standardregler, och kräver att du tillhandahåller någon form av "Skydd"-lista. Observera att listan är obligatorisk även om du specifikt skriver med något av nedanstående punkter.
Om det inte finns någon lista är nedanstående punkter ogiltiga:
- Den du skyddar får inte röra* någon annan som finns med på din Skyddlista.

Dessa är standardregler, och kräver att du tillhandahåller någon form av "Hunt"-lista. Observera att listan är obligatorisk även om du specifikt skriver med något av nedanstående punkter
Om det inte finns någon lista är nedanstående punkter ogiltiga:
- Den du skyddar får inte joina ett gäng, eller ett gäng med en medlem
som finns med på din Huntlista.
- Den du skyddar får inte levla någon som finns med på din Huntlista.
- Den du skyddar får inte köpa/sälja/donera något till/från den som finns på din Huntlista.

Dessa är standardregler som gäller oavsett listor. Dessa regler kan upphävas
genom avtal, och kräver inte att du tillhandahåller någon form av lista.
- Den du skyddar får inte bli nerstängd.
- Den du skyddar får inte röra* dig. (Om han gör det FÅR du lov att döda).
- Den du skyddar får inte byta konto.
- Den du skyddar får inte byta namn.
- Du får inte röra* den du skyddar.
- Den du skyddar får inte utföra något regelbrott som berör dig.
- Den du skyddar får inte ha resse.

* Normalomfattning: Med röra åsyftas: Attackera, råna, döda, spränga hus.
Detta kan ändras genom avtal.
OBS! "döda" gäller även om den du skyddar blir attackerad.

1.9:
Om du bettat i sjukhusbettingen från ett IP får du inte betta igen från samma IP på ett annat konto.
Det är strikt förbjudet att systematiskt attackera sitt eget hus om du har någon form av försvar (vill du testa ditt hus, ta bort eventuella kanoner och bunkrar, murar är okej).

1.10: Det är strikt förbjudet att utföra någon form av levling ifrån en proxy. Som proxy räknas tekniskt sett alla de proxyservrar som är valfria som används för att dölja sin identitet, vilket inkluderar men är inte begränsat till Opera Turbo. Sådana proxyservrar som inte döljer det externa IPt utan snarare används för att t.ex. jobba hemifrån eller som extra säkerhet mot oönskat innehåll på webben räknas inte som proxyserver i denna regel.

Om man får hjälp med återbetalningen av ett lån från staff och sedan utpressar låntagaren på mer pengar för utebliven ränta blir alla följande och gamla lån av långivaren på egen risk.

Du får som låntagare max ha en skuld, dvs inte dra på dig flera lån oavsett hur lång återbetalningstid du har på dig. Gäller precis alla former av avbetalning också. Fördröjda skulder av någon form räknas som skuld.

Samtlig handel utanför Impulse är totalt förbjudet. Priv och snabbmakaroner är ett undantag och får lov att köpas/säljas. I övrigt är all handel vars omfattning förrättas inom Impulses ramar tillåtet. Gåvor som värdehandel: Om en spelare ger bort något på impulse och sedan erhåller en gåva som har irl-cash värde eller vice versa, räknas det som värdehandel om överförningarna sker inom loppet av en månad.